Νέο έντυπο ΥΔΕ 2011

Με βάση το ΦΕΚ Β 844 της 16/5/2011 ορίζεται η αντικατάσταση της παλιάς ΥΔΕ (πιστοποιητικό ΔΕΗ) με νέα στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική Νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα τεχνικό έντυπο που υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και με το οποίο το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου αποκτά πλέον ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος.

Η απόφαση για τη νέα ΥΔΕ έχει μεταβατικό στάδιο 3 μήνες. Επομένως μετά τις 16/8/2011 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η νέα ΥΔΕ.

Καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 καθώς και του ΚΕΗΕ (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).

Αφορά τους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων οι οποίοι ασχολούνται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εργολάβους, τεχνολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανικούς κλπ) καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες και χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η σωστή συμπλήρωση του εντύπου της νέας ΥΔΕ προϋποθέτει για τους ηλεκτρολόγους:

  • Γνώση του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384
  • Γνώση του ΚΕΗΕ (για επανελέγχους σε παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)
  • Εμπειρία και δυνατότητα μετρήσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384
  • Καλή γνώση της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου
  • Εξοικείωση με τη λογική του εντύπου της νέας ΥΔΕ  

Nea_YDE_2011_(FEK)