ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ :2020

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας ανέλαβε των σύνολο των ηλεκτρολογικών εργασιών για την ανακαίνιση γραφείων του 1ου ορόφου, στο χώρο των κεντρικών γραφείων γνωστής εταιρείας εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή της Παλλήνης. 

περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την ηλεκτρική εγκατάσταση σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών, καλωδιώσεων και ηλεκτρικών πινάκων για τον κλιματισμό, στο χώρο του λεβητοστασίου εταιρείας παραγωγής καλλυντικών.

περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε μία σειρά από ηλεκτρολογικές εργασίες σχετικά με την ανακαίνιση του χώρου γραφείων και της αίθουσας συνεδριάσεων, στο κτίριο εταιρείας παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων.

περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Η εταιρεία μας προέβη στην ολοκλήρωση  διαφόρων ηλεκτρολογικών  εργασιών  σχετικά με την ηλεκτροδότηση του νέου χώρου στεγάστρου, στο κτίριο αποθηκών εταιρείας εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Μαρκοπούλου. 

περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Η εταιρεία μας προχώρησε στην αντικατάσταση παροχών σε δύο τριφασικά μηχανήματα στο χώρο του εργοστασίου εταιρείας παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων.

περισσότερα