Συστήματα ασφαλείας

Χρησιμότητα των συστημάτων συναγερμού

Στις μέρες που ζούμε, το θέμα της ασφάλειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Όλοι μας επιθυμούμε να ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, καταφεύγουμε σε σίγουρες και αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας της ζωής και της περιουσίας μας.

Τη δυνατότητα αυτή μας την προσφέρουν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε όλους τους τύπους των κτιρίων. Μέσω των συστημάτων αυτών ο κάθε ιδιοκτήτης είναι σε θέση να ελέγχει και να προλαμβάνει το ενδεχόμενο παραβίασης ή ανεπιθύμητης παρουσίας κάποιου σε οποιοδήποτε σημείο της κατοικίας ή του χώρου εργασίας του.

Η εταιρεία μας ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και είναι σε θέση να σας προτείνει σίγουρες και σύγχρονες λύσεις. Αναλαμβάνουμε τόσο την ηλεκτρική εγκατάσταση (καλωδίωση), όσο και την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τον προγραμματισμό των συσκευών ενός συστήματος συναγερμού.

Σε συνεργασία με εταιρείες κέντρων λήψεως σημάτων, μας παρέχεται η δυνατότητα να εγγράφουμε σε αυτά κάθε νέο πελάτη μας που διαθέτει σύστημα συναγερμού. Στα κέντρα αυτά φτάνει κάθε σήμα παραβίασης ή ανεπιθύμητης παρουσίας που θα παρατηρηθεί στο χώρο σας και αυτόματα οι εταιρείες ενημερώνουν τηλεφωνικά τόσο εσάς, όσο και την αστυνομία.

Μέρη ενός συστήματος συναγερμού

Ένα τυπικό σύστημα συναγερμού αποτελείται από τις εξής συσκευές:

  • Κέντρο (ή Πίνακα Ελέγχου) συναγερμού το οποίο, ανάλογα με τους χώρους του κτιρίου για το οποίο προορίζεται, μπορεί να είναι 4, 6, 8 ή και περισσοτέρων ζωνών.
  • Πληκτρολόγιο συναγερμού, μέσω του οποίου δίδονται οι διάφορες εντολές.
  • Ανιχνευτές κίνησης (radar) εσωτερικού χώρου, οι οποίοι τοποθετούνται σε καίρια σημεία των χώρων του κτιρίου.
  • Μαγνητικές επαφές συναγερμού (παγίδες), οι οποίες τοποθετούνται συνήθως σε πόρτες και παράθυρα των χώρων του κτιρίου.
  • Σειρήνα συναγερμού αυτοτροφοδοτούμενη  εξωτερική.

Σε ένα σύστημα συναγερμού μπορούμε επίσης να συναντήσουμε:

  • Ανιχνευτές κίνησης (radar) εξωτερικού χώρου, οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση εξωτερικά του κτιρίου και δεν επηρεάζονται από τις μικροκινήσεις των κατοικίδιων ζώων.
  • Πυλώνες δεσμών (beam) εξωτερικού χώρου, οι οποίοι ελέγχουν και αυτοί με τη σειρά τους την κίνηση εξωτερικά του κτιρίου με μεγαλύτερη δυνατότητα κάλυψης από τα radar εξωτερικού χώρου (100 – 200m) και δεν επηρεάζονται ούτε αυτοί από τις μικροκινήσεις των κατοικίδιων ζώων.

Όλες οι παραπάνω συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσματικά προκειμένου να έχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτελέσμα.