Χρήσιμες πληροφορίες ΔΕΔΔΗΕ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε εύκολα και απλά για μία σειρά θεμάτων που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η λίστα που ακολουθεί, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε συχνά στην καθημερινότητά μας και οι οποίες αφορούν τις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.deddie.gr