Γειώσεις

Τί είναι η γείωση και ποια είναι η σημασία της; 

Το σημαντικότερο στοιχείο σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η γείωση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με τον όρο γείωση εννοούμε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε καθοδηγούμενα πλαίσια προς τη γη. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν βλαβών στους χρήστες σε περιπτώσεις διαρροής, λόγω του ότι το ρεύμα καθοδηγείται μέσα από τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου ή μέσω του αγωγού γειώσεως, χωρίς να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα.

Σε όλες τις παλιές οικοδομές πριν από το 2006, από όταν θεσπίστηκ η Θεμελιακή Γείωση, εφαρμοζόταν η άμεση γείωση. Με άλλα λόγια η γείωση γινόταν είτε με την εφαρμογή τριγώνου γειώσεως, είτε με ένα απλό ηλεκτρόδιο γειώσεως.

Οι συγκεκριμένοι τρόποι γείωσης δεν μπορούν να μας παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω της διάβρωσης (σκουριάς) που θα έχουν υποστεί τα διάφορα μεταλλικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου.

Οι ελλιπείς γειώσεις των κτιρίων είναι η πιο πιθανή αιτία για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Ποιοί είναι οι τρόποι κατασκευής μίας γείωσης;

Οι τρόποι κατασκευής μίας γείωσης είναι οι εξής:

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει μία σειρά από κατάλληλα υλικά τα οποία βοηθούν στην κατασκευή των γειώσεων, όπως σφιγκτήρες, ακροδέκτες, κολάρα, μπάρες ισοδυναμικών γειώσεων κ.α. Επίσης υπάρχουν και ειδικά βελτιωτικά υγρά γειώσεων, τα οποία βοηθούν το έδαφος να διατηρεί κάποια υγρασία.

Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι, εκτός από τον έλεγχο της γείωσης, θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε για τα εξής:

  • Να συνδέσουμε όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου με τη γείωση
  • Να δημιουργήσουμε ισοδυναμικές γειώσεις σε λουτρά, λεβητοστάσια κλπ

Τι συμβαίνει με τις γειώσεις στο κέντρο της Αθήνας;

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η γείωση των κτιρίων στην πόλη της Αθήνας πραγματοποιούταν με συγκεκριμένη σύνδεση και συγκεκριμένα στις μεταλλικές σωλήνες νερού της ΕΥΔΑΠ.

Με την πάροδο των ετών, η ΕΥΔΑΠ αντικατέστησε τις μεταλλικές αυτές σωλήνες με πλαστικές. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε σύνδεση γείωσης σε σωλήνες κατασκευασμένες από αυτό το υλικό!

Μάλιστα στο ΦΕΚ 552Β της 26/03/2009 δημοσιεύτηκε ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ, βάσει του οποίου απαγορεύεται η χρήση του υδραυλικού δικτύου για γείωση!!!

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας να έχουν μείνει τη σήμερον ημέρα ουσιαστικά χωρίς γείωση!

Φανταστείτε για τι μέγεθος προβλήματος μιλάμε, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών.

Ποιές είναι οι συνέπειες από ένα ηλεκτρικό ατύχημα;

Η ανακάλυψη και η χρήση του ηλεκτρισμού βοήθησε στην ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων και συνέβαλε τα μέγιστα στην τεχνολογική ανάπτυξή τους. Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού χωρίς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους από ηλεκτρικά ατυχήματα.

Ένα ηλεκτρικό ατύχημα μπορεί να προκληθεί όταν ο άνθρωπος εκτεθεί σε μία ικανή διαφορά δυναμικού ως προς τη γη, της οποίας το δυναμικό είναι 0 (π.χ αγγίξει μία συσκευή ή κάποιον αγωγό υπό τάση). Σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρικό ρεύμα οδηγείται προς τη γη περνώντας μέσα από το ανθρώπινο σώμα.

Οι συνέπειες που μπορεί να έχει ο ηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα είναι σοβαρές και επικίνδυνες. Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνέπειες αυτές, μπορούν να αποβούν μοιραίες για εμάς αλλά και για όλους όσους βρίσκονται γύρω μας.

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν είστε σίγουροι για την προστασία που σας παρέχεται από την υπάρχουσα γείωση;

Δεν έχετε παρά να μας καλέσετε προκείμενου να έρθουμε στο χώρο σας, να μετρήσουμε με ειδικό όργανο την υπάρχουσα γείωση και να σας ενημερώσουμε για το αν τελικά σας καλύπτει ή όχι.

Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το συνεργείο μας, τόσο σε ότι αφορά τα όργανα μετρήσεων όσο και τα υλικά κατασκευής γειώσεων, είναι από τα πλέον σύγχρονα της αγοράς και καλύπτουν όλες τις διατάξεις της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα βασικότερα αγαθά στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Όσο σημαντική και αν είναι όμως η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η προστασία που πρέπει να εξασφαλίσει ο χρήστης απέναντι σε αυτή.