Αλεξικέραυνα

Γιατί είναι χρήσιμο το αλεξικέραυνο;

Το αλεξικέραυνο είναι μία τεράστιας χρησιμότητας συσκευή, η οποία τοποθετείται στα ψηλότερα σημεία διαφόρων κτιρίων προκειμένου να τα προστατεύει από τους κεραυνούς. Ουσιαστικά το αλεξικέραυνο αποτελεί ένα είδος μεταλλικού αγωγού, χάρις στον οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα από τον κεραυνό μεταφέρεται στο έδαφος χωρίς να προκαλλείται κεραυνοπληξία.

Τα αλεξικέραυνα αποτελούνται συνήθως από μεταλλικές ράβδους, οι οποίες συνδέονται με αγωγό χαλκού με όσο το δυνατόν καλύτερη γείωση. Μία καλή γείωση αλεξικέραυνου επιτυγχάνεται μέσω ενός μεταλλικού στοιχείου μεγάλης επιφάνειας, που τοποθετείται βαθιά μέσα στο έδαφος.


Ο χώρος που προστατεύει το αλεξικέραυνο είναι κωνικού σχήματος. Το ύψος του κώνου, καθώς και η ακτίνα δράσης του, είναι ανάλογα με την απόσταση μεταξύ της κορυφής του αλεξικέραυνου και του εδάφους.

Οι τύποι αλεξικέραυνων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, είναι το αλεξικέραυνο ιονισμού και το αλεξικέραυνο κλωβού. Το αλεξικέραυνο κλωβού χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα, ενώ για το αλεξικέραυνο ιονισμού δεν υπάρχει Ελληνικό Πρότυπο και για το λόγο αυτό ακολουθείται το Γαλλικό Πρότυπο ΕΝ 62305-2 “Protection against lightning–Part 2 Risk Management”.

Οι συγκεκριμένοι τύποι αλεξικέραυνου είναι απολύτως ασφαλείς και δεν αποτελούνται από ραδιενεργά στοιχεία.

Στη δεξιά στήλη της σελίδας μπορείτε να δείτε ορισμένες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από αλεξικέραυνα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μας, στην περιοχή της Αττικής. Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο Photo Gallery.

Το φαινόμενο του κεραυνού

Ο κεραυνός αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο παρατηρούμε τη δημιουργία ενός τεραστίων διαστάσεων ηλεκτρικού σπινθήρα μεταξύ του εδάφους και των σύννεφων. Ο συγκεκριμένος σπινθήρας δημιουργείται όταν ο συσσωρευμένος στατικός ηλεκτρισμός, ξεπερνά την αντίσταση του αέρα της ατμόσφαιρας κατά τη διόδο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δίοδος αυτή συνοδεύεται πάντα από μία λάμψη, την αστραπή. Λόγω του κεραυνού απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μία τεράστια ποσότητα ενέργειας, μέσα σε απειροελάχιστο χρόνο. Περίπου τα 3/4 της ενέργειας αυτής καταναλώνονται για τη θέρμανση του αέρα, σε επίπεδα θερμοκρασίας που αγγίζουν τους δεκάδες χιλιάδες βαθμούς Κελσίου.

Δυστυχώς ως και τις μέρες μας δεν έχει ουσιαστικά ανακαλυφθεί κάποιος τρόπος, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια του φαινομένου αυτού για καλό σκοπό. Απεναντίας, οι καταστροφικές συνέπειες που προκαλλούνται από τους κεραυνούς είναι γνώστες και ευρύτερα διαδεδομένες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το αλεξικέραυνο αποτελεί, σε όλο τον κόσμο, μία από τις σπουδαιότερες λύσεις ασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.