Διακοπή ρεύματος - Βλάβες

ΚΕΝΤΡΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ
Αθηνών

10503

Πειραιώς10504
Περιστερίου
10505
Μεσογείων
10506
Ελευσίνας10507
Φιλοθέης - Κηφισιάς10508
Καλλιθέας
10509

Τι πρέπει να κάνω όταν διαπιστώσω ότι δεν έχω ρεύμα (βλάβη);

1. Ελέγξατε τις ασφάλειες και τη λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος του γενικού πίνακα ;

·  Αν "φωτίζεται" η λυχνία :
Αν η λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος "φωτίζεται", αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα φθάνει στο γενικό πίνακα και ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται στην εσωτερική σας ηλεκτρική εγκατάσταση, για την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.

·  Αν δεν "φωτίζεται" η λυχνία :
Αν η λυχνία ηλεκτρικού ρεύματος δεν "φωτίζεται", αυτό σημαίνει ότι δεν φθάνει ρεύμα στο γενικό πίνακα, οπότε θα πρέπει να ελέγξετε αν τα γειτονικά διαμερίσματα ή οικίες έχουν ρεύμα. 

2. Ελέγξατε εάν τα γειτονικά διαμερίσματα ή οικίες έχουν ρεύμα ;

Αν δεν έχουν ρεύμα, τότε πρόκειται για γενική διακοπή ρεύματος η οποία θα αποκατασταθεί με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Αν όμως οι άλλες κατοικίες έχουν ρεύμα ενώ το δικό σας ακίνητο δεν έχει, τότε θα πρέπει να ελέγξετε αν έχει "πέσει" η ασφάλεια ή ο μικροαυτόματος διακόπτης που προστατεύει τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Ελέγξατε την ασφάλεια ή το μικροαυτόματο του μετρητή σας ;

Αν ο μετρητής σας έχει ασφάλεια και έχει τακεί, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ΔΕΔΔΗΕ στο νούμερο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας για βλάβες. Αν ο μετρητής σας έχει μικροαυτόματο διακόπτη, δοκιμάστε να τον επανοπλίσετε με τον μοχλό που υπάρχει γι' αυτό το λόγο στο κιβώτιο του μετρητή. Αν υπάρχει παραθυράκι στο κιβώτιο, απλά οπλίστε ("σηκώστε") το μικροαυτόματο.

4. Ελέγξατε εάν έχετε πληρώσει το λογαριασμό σας ;

Αν δεν έχετε πληρώσει το λογαριασμό σας, τότε μετά το πέρας της ημερομηνίας πληρωμής του ΔΕΔΔΗΕ σας ειδοποιεί για την διακοπή που προτίθεται να κάνει, διαφορετικά, η διακοπή γίνεται αυτόματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, όπως αναγράφεται στο ειδικό πλαίσιο "ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" στο λογαριασμό που σας αποστέλλεται. Εξοφλώντας το οφειλόμενο ποσό στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, η επανασύνδεση γίνεται την ίδια ημέρα.

Πιστεύω ότι ο μετρητής μου δεν καταγράφει σωστά. Πώς μπορώ να τον ελέγξω; Τι πρέπει να κάνω;

Στη σπάνια περίπτωση που πιστεύετε ότι ο μετρητής σας δεν καταγράφει σωστά (πάρα πολύ μικρή πιθανότητα), τότε μπορείτε να ζητήσετε να γίνει έλεγχος μετρητή. Αυτό συνεπάγεται ένα κόστος (που κάθε φορά αναπροσαρμόζεται), το οποίο επιβαρύνεστε μόνον στη περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν είχατε δίκιο. Διαφορετικά, γίνεται διόρθωση του λογαριασμού και δεν επιβαρύνεστε με το ποσό του ελέγχου του μετρητή.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρωτίστως να κάνετε το δικό σας έλεγχο κλείνοντας το γενικό διακόπτη στο πίνακά σας (εσωτερική εγκατάσταση) και αφού ανοίξετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σας, να ελέγξετε αν ο δίσκος του μετρητή περιστρέφεται (καταγράφει ενέργεια). Στην περίπτωση που ο δίσκος περιστρέφεται, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και θα πρέπει να καλέσετε άμεσα ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, για να προβεί σε έλεγχο της εσωτερική σας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Από βλάβη στην τροφοδοσία ρεύματος (πχ. αυξομείωση τάσης) έπαθα ζημιά σε συσκευές μου. Τι μπορώ να κάνω;

Για τις βλάβες που έπαθαν οι ηλεκτρικές σας συσκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό σας. Αφού εξεταστεί η περίπτωσή σας, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Γενικότερα, σας γνωστοποιούμε ότι όπως προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΛΟΤ-Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50160/2000) μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης είναι αναπόφευκτες, αφού μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (πχ. κεραυνούς, πτώση δένδρων), σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα εξωτερικά αίτια. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τυχόν μεταβολές της τάσης (εγκατάσταση αλεξικέραυνων, κλπ).

Επιπλέον οι πελάτες για να ελαχιστοποιήσουν τυχόν ζημιές από βλάβη στη τροφοδοσία ρεύματος, μπορούν να εγκαθιστούν κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις στην εσωτερική τους ηλεκτρική εγκατάσταση (πχ. σταθεροποιητές τάσεις), προκειμένου να προληφθεί η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών τους.